E-randevu

Sürücü Belgesi sertifikalarının geçerlilik süresi 2 yıl olup, kanun 29.05.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 29.05.2013 tarihinden önce alınan sürücü sertifikaları 29.05.2015 tarihine kadar sürücü belgesine dönüştürme zorunluluğu bulunmaktadır.
Sürücü Belgesi Randevuları Cuma günü 09:00’da 1 haftalık olarak açılmaktadır.

E-Randevu sistemine giriş için burayı tıklayınız

SÜRÜCÜ BELGESİ İŞLEMLERİ

 1. SÜRÜCÜ BELGESİ MÜRACATINDA İSTENEN BELGELER
 2. SÜRÜCÜ BELGESİ SINIFLARI VE KULLANILABİLECEK ARAÇ CİNSLERİ
 3. ARAÇLARI KULLANMA YETKİSİ
 4. SÜRÜCÜ BELGESİ ALACAKLARDA YAŞ ŞARTI
 5. SÜRÜCÜ BELGESİ ALACAKLARDA ÖĞRENİM ŞARTI
 6. SÜRÜCÜ BELGESİ ALACAKLARDA SAĞLIK ŞARTLARI
 7. SÜRÜCÜ BELGESİ ALACAKLARDA EĞİTİM VE SINAV ŞARTI
 8. SÜRÜCÜ BELGESİ ALACAKLARDA HÜKÜMLÜ OLMAMA ŞARTI
 9. SÜRÜCÜ BELGESİ ALACAKLARDA AYNI SINIF SÜRÜCÜ BELGESİ BULUNMAMA VE BELGELERİNİN GERİ ALINMAMIŞ OLMA ŞARTI
 10. YABANCI SÜRÜCÜ BELGELERİNİN ÜLKEMİZ SÜRÜCÜ BELGESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
 11. KAYIP SÜRÜCÜ BELGESİNİN YENİDEN ÇIKARILMASI
 12. YIPRANMA VEYA KİMLİK DEĞİŞİKLİĞİNDEN DOLAYI SÜRÜCÜ BELGESİ DEĞİŞİMİ
 13. YURTDIŞINDA İKAMET EDEN VE ÜLKEMİZDEN ALMIŞ OLDUĞU SÜRÜCÜ BELGESİNİ ZAYİİDEN VE YIPRANMADAN DOLAYI YENİLEMEK İSTEYENLER

SÜRÜCÜ BELGESİ MÜRACATINDA İSTENEN BELGELER
1.   Sertifikanın aslı.
2.   Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
3.   Diploma aslı.
4.   Şoförler Odasından dosya (Dosya içindeki evraklar nüfus bilgilerine göre doldurulacaktır.)
5.   Sağlık Raporu (aslı) (Sertifika süresince geçerli)
6.   Sabıka Kaydı (aslı) (Sertifika süresince geçerli)
7.   Kan grubu belgesi
8.   Harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıfına göre)
9.   Dört (4) adet fotoğraf
10.  Sürücü belgesi kart ücreti
11.  MTSK Müdürlüğüne Müracaat Formu (Onaylı Fotokopisi)

NOTLAR:
* Sürücü sertifikaları, alındığı sürücü kursunun bulunduğu mahaldeki trafik tescil kuruluşunca,  kurs mahallinde tescil kuruluşu bulunmaması halinde ise, o yerleşim biriminin bağlı bulunduğu il ve ilçedeki trafik kuruluşunca sürücü belgesine dönüştürülür.

* Sürücü Olur Sağlık Raporunun mutlaka sertifika alınan il’de faaliyet gösteren yetkili bir sağlık biriminden alınması gerekmektedir.

SÜRÜCÜ BELGESİ SINIFLARI VE KULLANILABİLECEK ARAÇ CİNSLERİ
“A1” Sınıfı Sürücü Belgesi, Motorlu bisiklet kullanacaklara,
“A2” Sınıfı Sürücü Belgesi, Motosiklet kullanacaklara,
“B” Sınıfı Sürücü Belgesi, Otomobil, minibüs veya kamyonet kullanacaklara,
“C” Sınıfı Sürücü Belgesi, Kamyon kullanacaklara,
“D” Sınıfı Sürücü Belgesi, Çekici kullanacaklara,
“E” Sınıfı Sürücü Belgesi, Otobüs kullanacaklara,
“F” Sınıfı Sürücü Belgesi, Lastik tekerlekli traktör kullanacaklara,
“G” Sınıfı Sürücü Belgesi, İş makinesi türünden motorlu araçları kullanacaklara,
“H” Sınıfı Sürücü Belgesi, Özel tertibatlı olarak, imal, tadil veya teçhiz edilmiş motosiklet veya otomobil türünden araçları kullanacak hasta veya sakatlara,
“K” Sınıfı Sürücü Aday Belgesi, Yönetmelikte belirtilen şartlar ve esaslara göre, sürmeyi öğrenmek isteyen sürücü adaylarına verilen sürücü belgeleridir.
Uluslararası Sürücü Belgesi, İki veya çok taraflı anlaşmalar uyarınca,sınıflarına göre araç kullananlara belli süre ile verilen belgedir.

ARAÇLARI KULLANMA YETKİSİ
1.   A 1, F,G ve H sürücü belgeleri ile yalnız kendi sınıflarındaki araçlar,
2.   A 2 sınıfı sürücü belgesi ile A 1,
3.   B sınıfı sürücü belgesi ile F,
4.   C sınıfı sürücü belgesi ile B ve F,
5.   D sınıfı sürücü belgesi ile C, B, ve F,
6.   E sınıfı sürücü belgesi ile B,C ve F, Sınıfı sürücü belgeleri ile kullanılan araçlar da sürülebilir.

     Ancak, E sınıfı sürücü belgesini 28.04.1997 tarihinden önce alanlar, D sınıfı sürücü belgesi ile sürülen çekici türündeki araçları kullanabilmeleri için ayrıca uygulamalı sınava tabi tutulmazlar. Bu durumda olanlar D sınıfı sürücü belgesi ile sürülen çekici türündeki araçları E sınıfı sürücü belgesi ile kullanabilirler.
Sürücü belgesi sahiplerinin sürücü belgesinin sınıfına göre sürmeye yetkili oldukları araçlar dışındaki araçları sürmeleri yasaktır.

SÜRÜCÜ BELGESİ ALACAKLARDA YAŞ ŞARTI
1.   A1, A2, F ve H sınıfı sürücü belgesi alacakların on yedi,
2.   B ve G sınıfı sürücü belgesi alacakların on sekiz,
3.   C,D ve E sınıfı sürücü belgesi alacakların yirmi iki, (Üniversitelerin sürücü eğitimi veren yüksekokulları ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri ihtisas görevleri için subay ve astsubay sınıf okullarında ve uzman jandarma okullarında açılan sürücü eğitimi kurslarından mezun olanlarda bu şart aranmaz.) yaşını bitirmiş olmaları zorunludur.

SÜRÜCÜ BELGESİ ALACAKLARDA ÖĞRENİM ŞARTLARI
F, G ve H sınıfı sürücü belgesi alacakların ilkokulu, A1, A2, B, C, D ve E sınıfı sürücülerin en az ortaokulu veya 8 yıllık temel eğitimi bitirmiş bulunmaları, gerekmekle birlikte bu şart 05.07.2006 tarihinden itibaren beş yıl süreyle aranmaz. İlkokul mezunu olmaları yeterli sayılır.

SÜRÜCÜ BELGESİ ALACAKLARDA SAĞLIK ŞARTLARI

   Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik gereğince, Sürücü adaylarının genel sağlık muayeneleri pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Tabiplerce verilen sağlık raporlarında hekimin kaşe ve imzasının bulunması gerekir. Tabiplerce verilen raporların gerçeğe uygun olmamasının tespiti halinde bu raporlar geçersiz sayılır ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu tabipler bir daha sürücü adayı sağlık raporu veremez. Bu husus Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirilir. Aile hekimliği uygulamasına geçilmiş illerde bu raporlar Toplum Sağlığı Merkezi tarafından da verilebilir.

SÜRÜCÜ BELGESİ ALACAKLARDA EĞİTİM VE SINAV ŞARTI
– Sürücü belgesi alacakların, Sürücü kursuna katılmış ve yapılan sınavları da başararak sertifika almış olmaları.

SÜRÜCÜ BELGESİ ALACAKLARDA HÜKÜMLÜ OLMAMA ŞARTI
-765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 403 ve 404 üncü maddeleri (bir defa) ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun’un 28 ve 29 uncu maddeleri, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun’un 12 nci maddesinin 3 üncü ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmaları zorunluluğu bulunmakta olup,

           20.12.2005 tarihli uygulama talimatı ile, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 403 ve 404 üncü maddeleri ile 572/2-3 maddelerinin yerine, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 188, 190 ve 191 inci maddelerinden, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun’un 28 ve 29 uncu maddelerinin yerine 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 6 ncı maddesinden, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin 7 nci fıkrasından hüküm giymemiş olmaları zorunluluğu bulunmaktadır.

SÜRÜCÜ BELGESİ ALACAKLARDA AYNI SINIF SÜRÜCÜ BELGESİNİN BULUNMAMASI VEYA BELGELERİNİN GERİ ALINMAMIŞ OLMA ŞARTI
Aynı sınıf sürücü belgesinin bulunmaması veya belgelerin geri alınmamış olma şartı, Önceden verilmiş aynı sınıf bir başka sürücü belgesinin bulunmaması,sürücü belgelerinin süresiz geri alınmamış olması veya geçici olarak geri alınmış ise sürenin dolmuş bulunması zorunludur.

YABANCI SÜRÜCÜ BELGELERİNİN ÜLKEMİZ SÜRÜCÜ BELGESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
1.   Sürücü belgesini noterden veya elçilikten tasdikli tercümesi
2.   Şoförler odasından dosya
3.   Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi ( yabancı uyruklular için ikametgah tezkeresi).
4.   Dört (4) adet fotoğraf
5.   Sabıka kaydı. (aslı) (1 Yıl Geçerli)
6.   Sağlık raporu (aslı) (Devlet Hastanesi veya özel sağlık kuruluşlarından)
7.   Kan grubu belgesi.
8.   Yabancı sürücü belgesi aslı (İşlemden sonra iade edilmek üzere)
9.   Maliyeden harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıflarına göre ödenecektir)
10.  Sürücü Belgesi kart ücreti

KAYIP SÜRÜCÜ BELGESİNİN YENİDEN ÇIKARTILMASI
1.   Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe.
2.   Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (2 Adet.)
3.   Kaybolan sürücü belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi.
4.   Üç (3) adet fotoğraf
5.   Sürücü belgesi kart ücreti

YIPRANMA VEYA KİMLİK DEĞİŞİKLİĞİNDEN DOLAYI SÜRÜCÜ BELGESİ DEĞİŞİMİ
1.   Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe.
2.   Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (2 Adet.)
3.   Daha önceki belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi
4.   Üç (3) adet fotoğraf
5.   Eski Sürücü belgesi.
6.   Kimlik değişikliği var ise değişikliği belirtir belge, (Evlenme cüzdanı fotokopisi,  Mahkeme kararı veya vukuatlı nüfus kayıt örneği)
7.   Sürücü belgesi kart ücreti

 YURTDIŞINDA İKAMET EDEN VE ÜLKEMİZDEN ALMIŞ OLDUĞU SÜRÜCÜ BELGESİNİ ZAYİİNDEN VE YIPRANMADAN DOLAYI YENİLEMEK İSTEYENLER
Zayii veya yıpranmadan dolayı sürücü belgelerini yenilemek isteyen yurt dışındaki vatandaşlarımız,  sürücü belgesini düzenleyen tescil kuruluşuna bizzat dilekçe göndermek suretiyle veya ülkemizdeki kanuni vekilleri yada dış temsilciliklerimiz aracılığıyla müracaat edebileceklerdir.

            Yukarıda belirtilen şekillerde müracaat edilen tescil kuruluşu, sürücü belgesi kart bedelini tahsil ettikten (ilgili kişinin yakınlarından) ve şahsın sürücü belgesi dosyası ile bilgisayar kayıtlarında gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, ilgili şahsa imzalattırılması için belgeyi şahsın yurt dışında ikamet ettiği bölgedeki dış temsilciliğimize gönderecektir.

            Sürücü belgesini alan temsilciliğimiz, ilgili şahısla irtibat kurarak, şahsın kimlik belgesi ile sürücü belgesi üzerindeki bilgileri karşılaştırarak belge üzerindeki ilgili bölüme imza attıracak, sürücü belgesi kart bedelinin ilgili tescil kuruluşuna yakınları tarafından ödenebileceği hususunda bilgi verecek, şahsın bedensel bir özrü olup olmadığını gözle kontrol edecek, son 6 ay içerisinde çekilmiş olan 2 adet vesikalık fotoğrafını ve konuyla ilgili dilekçesini alarak bu belgeleri şahsın kimlik belgesi fotokopisi ile birlikte ilgili tescil kuruluşuna gönderecektir.

            Tescil kuruluşu, yeni sürücü belgesi bilgilerini dosya ile bilgisayar kayıtlarına işledikten ve belgeyi lamine ettikten sonra, şahsa teslim edilmek üzere ilgili temsilciliğimize gönderecek yada varsa şahsın kanuni vekiline teslim edecektir. Dış temsilciliğimize gönderilmesi halinde, temsilciliğimiz sürücü belgesini ilgili şahsa teslim ettiğinde teslim- tesellüm belgesi düzenleyecek ve bu belgenin bir suretini dosyasına konulmak üzere ilgili tescil kuruluşuna gönderecektir. Ya da; Çeşitli nedenlerle yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın, ülkemizden almış oldukları sürücü belgelerini zayi, yıpranma vb. nedenlerle yenilemek amacıyla dilekçeyle ilgili Dış Temsilciliğimize müracaat ettiklerinde; yetkililerce bedensel bir özrü olup olmadığı gözle kontrol edildikten sonra, boş sürücü belgesi kartı ilgili kişiye imza ettirilerek dilekçesi ve iki adet fotoğrafı ile birlikte ilgili trafik tescil kuruluşuna gönderilecek, trafik tescil kuruluşu ilgilinin dosya ve bilgisayar kayıtlarında gerekli incelemeyi yaparak, sakıncası olmaması durumunda sürücü belgesini düzenleyecek ve belge sahibine teslim edilmek üzere temsilciliğimize gönderecektir. Sürücü belgesi düzenlenmesine engel herhangi bir durumun bulunması halinde, açıklamalı bir yazı ekinde boş sürücü belgesi kartı ilgili temsilciliğimize iade edilecektir.

TRAFİK TESCİL İŞLEMLERİ

KONU BAŞLIKLARI:

 1. YENİ KAYIT (FATURALI) ARAÇLARDAN İSTENEN BELGELER
 2. YENİ KAYIT (GÜMRÜK TRAFİK ŞAHADETNAMELİ) ARAÇLARDAN İSTENİLEN BELGELER
 3. DEVİR İŞLEMLERİNDE İSTENİLEN BELGELER
 4. NAKİL OLAN ARAÇLARDA İSTENİLEN BELGELER
 5. İCRA KANALI İLE SATILAN ARAÇLARIN TESCİL İŞLEMLERİ
 6. VERASET İNTİKALİ YOLUYLA YAPILACAK İŞLEMLERDE İSTENİLEN BELGELER
 7. YABANCI UYRUKLU KİŞİLER ADINA ARAÇ TESCİLİ
 8. YABANCI UYRUKLU KİŞİLER ADINA TESCİLLİ  ARAÇLARIN YURDUMUZU TERK İŞLEMİ
 9. YABANCI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN ÜLKEMİZDEN İKİNCİ EL ARAÇ ALAMI
 10. UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ – AD, SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ
 11. ARAÇLARDA LPG DÖNÜŞÜMÜ
 12. ARAÇLARDA RENK DEĞİŞİKLİĞİ
 13. MOTOR VEYA ŞASE DEĞİŞİMİ
 14. LOGO
 15. BELGE YENİLEME (YIPRANMA)
 16. AD VE SOYAD VEYA TİCARİ ÜNVANLI PLAKA TESCİL İŞLEMLERİ
 17. TESCİL BELGESİ VE TRAFİK BELGESİ İLE PLAKA ZAYİİ
 18. TRAFİKTEN ÇEKME İŞLEMİ
 19. HURDAYA AYIRMA İŞLEMİ
 20. ÇALINAN ARAÇLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLER
 21. ÇALINTI ARAÇ BULUNDUĞU ZAMAN YAPILACAK İŞLEMLER
 22. TİCARİDEN GAYRİ TİCARİYE VEYA GAYRİ TİCARİDEN TİCARİYE ÇEVİRME
 23. TİCARİ ARAÇLARDA REKLAM BULUNDURULMASI

YENİ KAYIT (FATURALI) ARAÇLARDAN İSTENEN BELGELER
1. Fatura ve faturayı düzenleyen bayiinin yetki belgesi.
2. Uygunluk belgesi
3. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası
4. ÖTV ödeme belgesi aslı
5. Vatandaşlık numarası
6. Tescil ve Trafik belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosu’ndan)
7. Şoförler Odası’ndan yeni kayıt dosyası
NOT: Fatura kesim tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.
Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;
a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,
b) İmza sirküleri ibraz edilecektir.

YENİ KAYIT (GÜMRÜK TRAFİK ŞAHADETNAMELİ) ARAÇLARDAN İSTENİLEN  BELGELER

1.       Gümrük Trafik Şahadetnamesi
2.       Uygunluk belgesi
3.       Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası
4.       ÖTV ödeme belgesi aslı
5.       Vatandaşlık numarası
6.       Tescil ve Trafik belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
7.       Şoförler Odası’ndan yeni kayıt dosyası

NOT: Şahadetname tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil ettirme zorunluluğu bulunmaktadır. Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;
a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,
b) İmza sirküleri ibraz edilecektir.

 DEVİR İŞLEMLERİNDE İSTENİLEN BELGELER

       1.       Noter satış senedi

       2.       Vergi ilişik kesme belgesi

       3.       Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına)

       4.       Araca ait eski Tescil ve Trafik belgeleri

       5.       Vatandaşlık numarası

       6.       Yeni Tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)

       7.       Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.

       8.       2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

NOT: Noter   satış    senedi    tarihiden    itibaren   1    ay    içerisinde    tescil   zorunluluğu bulunmaktadır.

      Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;

      a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,

      b) İmza sirküleri ibraz edilecektir.

NAKİL OLAN ARAÇLARDA İSTENEN BELGELER

1.       Noter satış senedi

2.       Vergi ilişik kesme belgesi

3.     Tescilli olduğu  il veya ilçeden sakınca yoktur yazısı (e-posta ile yazışma yapılmaktadır.)

4.       Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına)

5.       Araca ait eski Tescil ve Trafik belgeleri ile plakalar

6.       Vatandaşlık numarası

7.       Yeni Tescil ve Trafik belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosu’ndan)

8.       Şoförler Odasından Nakil Dosyası

NOT: Araç sahibi değişmeden aynı kişi adına bir başka tescil kuruluşunda tescil edilecek araçlardan noter satış senedi aranmamakta olup, önceki kayıtlı olduğu yerin vergi dairesinden alınacak borcu yoktur yazısı getirilecektir. Noter satış senedi tarihiden itibaren 1 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.

İCRA KANALI İLE SATILAN ARAÇLARIN TESCİL İŞLEMLERİ

1.       İcra Müdürlüğü, Vergi Dairesi gibi kuruluşlarca düzenlenen satış yazısı

2.       Zorunlu Mali mesuliyet sigortası

3.       Muayenesi süresi bitmiş ise muayenesi yaptırılacaktır

4.       İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

NOT: Tescilsiz araçların üç ay, tescilli araçların bir ay içerisinde ilgili trafik kuruluşuna tescil edilme zorunluluğu vardır.
Araç şirket adına alınmış ise belirtilen belgelere ilaveten;
a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,
b)İmza sirküleri ibraz edilecektir.

VERASET İNTİKALİ YOLUYLA YAPILACAK İŞLEMLERDE İSTENEN BELGELER

       1.       Veraset İlamı (ilgili mahkemeden)

       2.       Veraset intikali yönünden borcu yoktur belgesi (ilgili vergi dairesinden)

       3.       Vergi Dairesi’nden borcu yoktur belgesi

       4.       Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Varis/Varisler adına)

       5.       Araca ait eski Tescil ve Trafik belgeleri

       6.       Vatandaşlık numarası

       7.       Yeni Tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosu’ndan)

       8.       Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.

       9.       2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

     10.      Varislerin kendisi veya kanuni vekilleri müracaat edeceklerdir.

YABANCI UYRUKLU KİŞİLER ADINA ARAÇ TESCİLİ

     1.       Araç  tescil  işlemleri  sırasında Türk  Vatandaşları’ndan   istenilen   belgeler yabancılardan da istenir.

       2.        Yabancı uyrukluların araçları MA-MZ grubu plakaya tescil edilir.

  YABANCI UYRUKLU KİŞİLER ADINA TESCİLLİ ARAÇLARIN YURDUMUZU TERK  İŞLEMİ

1.       MA-MZ grubu plakalar ile diplomatlara ve NATO’ya tahsis edilen araçlara işlem  yapılır.

2.       Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

3.       Araca ait plakalar

4.       Araca ait Tescil ve Trafik belgeleri

5.       Dilekçe

6.       Vergi Dairesi’nden borcu yoktur belgesi (NATO personeli ve diplomatlar hariç)

YABANCI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN ÜLKEMİZDEN İKİNCİ EL ARAÇ ALIMI  
1-Yabancı gerçek veya tüzel kişilik adına tescilli bir aracın yurt dışına çıkarılmak istenmesi halinde;

     a)Dilekçe

     b)Vergi ilişiğinin kesildiğine dair ilişik kesme belgesi

     c)Tescil ve Trafik belgeleri

     d)Plakalar

     Belge ve plakaları geri alınan araca yurt dışında da geçerli mali sorumluluk sigortası ibraz edilmesi kaydıyla (D) Geçici Trafik Belge ve Plakaları verilir.

     2-Yabancı gerçek veya tüzel kişilere noterlerce satışı yapılan 2. el bir aracın yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Ülkemizde tescil ettirilmeden yurtdışına çıkarılmak istenmesi halinde;

     a)Dilekçe

     b)Noter satış senedi

     c)Tescil ve Trafik belgeleri

     d)Plakalar

     e)İlişik kesme belgesi (vergi dairesinden)

     f)Yurt dışında geçerli mali sorumluluk sigortası

ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ – AD , SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ    
1.       Yeni Tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosu’ndan)

       2.       İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

       3.       Dilekçe

       4.       Kayıtlı olduğu nüfus idaresinden vukuatlı nüfus örneği

       5.       Mahkeme kararı veya Evlenme cüzdanı (Şahıslar için)

       6.       Ticaret Sicil Kayıt Sureti ve imza sirküleri (Şirketler için)

ARAÇLARDA LPG DÖNÜŞÜMÜ
1.       Fatura

2.       Montaj tespit raporu

3.       İmalat yeterlilik belgesi

4.       Karayolu uygunluk belgesi

5.       Karayolları Muayene İstasyonu’ndan tespit yaptırılacak

6.       Dilekçe

7.       İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

8.       Eski Tescil ve Trafik belgeleri getirilecek

9.      Aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir  tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.

ARAÇLARDA RENK DEĞİŞİKLİĞİ

1.       Boya Değişikliği ile ilgili Düzenlenen Fatura

2.       İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

3.       Dilekçe

4.      Karayolları Muayene İstasyonu’nda renk tespiti yaptırılacak.

 MOTOR VEYA ŞASE DEĞİŞİMİ
1.        Motor satış senedi,  Gümrük Şahadetnamesi veya  fatura ile satın alınan motor  bloğunun girişi ile ilgili son sahibi arasındaki satışa esas belgeler.

      2.       Garanti kapsamında  değiştirilen  motor  bloğu  için  fatura  ve  bu motor  bloğunun garanti kapsamında değiştirildiğine dair firmanın yazısı.

      3.        Teknik belge-plan proje

      4.        İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

      5.        Yeni Tescil ve Trafik belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosu’ndan)

      6.        Eski Tescil ve Trafik belgeleri

      7.        Karayolları Fenni Muayene İstasyonu’nca tespit yaptırılır..

ARAÇLAR ÜZERİNE YAZI VE LOGO İŞLENMESİ
Araç  işleticisinin  ticari  ad  ve  ünvanı  ile  işletmeci  kuruluşun  tanıtımına  yönelik reklam  mahiyetindeki   yazı    ve    resimleri    aracın   yan   karoseri   üzerinde  bulunabilir.
Otobüs   ve   minibüslerin  arkalarına  sadece  işleticinin  ticari  ad  ve  ünvanı  yazılabilir.

Aracın muayene istasyonundan tespiti yapılacaktır.

BELGE YENİLEME (YIPRANMA)

       1.       Yıpranan Tescil ve Trafik belgelerinin yenisi alınacak (Trafik Tescil Şube veya  Bürosu’ndan)

       2.       Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

       3.       Dilekçe

       4.       Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.

       5.       Yıpranan belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu  tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.

AD VE/VEYA SOYAD VEYA TİCARİ UNVANLI PLAKA TESCİL İŞLEMLERİ

      1.       Araç faturalı ise, faturalı araçlar için uygulanan tescil işlemi uygulanır.

      2.       Araç tescilli ise dilekçe ile müracaat edilir.

      3.       Araç başka bir tescil kuruluşundan nakil geliyor ise, nakil araçlar için yapılan tescil işlemi uygulanır.

      4.       Ad, soyad veya ticari unvanlı plakanın harcının ödendiğine dair makbuz.

      5.       Yıllık vergisi tescil tarihinden itibaren yıllık sürenin sona erdiği günden başlamak üzere (30) gün içinde plaka vergisini ödemeyenler hakkında 6183 sayılı Amme  Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

TESCİL BELGESİ VE TRAFİK BELGESİ İLE PLAKA ZAYİİ
1.       Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
2.       Dilekçe
3.      Trafik Belgesi zayi olmuş ise Karayolları muayene istasyonundan muayenesi yapılacaktır.
4.      Zayi edilen belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.

TRAFİKTEN ÇEKME İŞLEMİ
1.       Yeni Tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosu’ndan)

2.       İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

3.       Dilekçe

4.       Vergi Dairesi’nden borcu yoktur belgesi

5.       Plakalar getirilecek

6.       Eski Tescil ve Trafik belgeleri getirilecek.

HURDAYA AYIRMA İŞLEMİ

      1.       Yeni Tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosu’ndan)

      2.       İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

      3.       Dilekçe

      4.       Vergi Dairesi’nden borcu yoktur belgesi

      5.       Plakalar getirilecek

      6.       Eski Tescil ve Trafik belgeleri getirilecek

      7.       Hurdaya ayrılan araçlar onarımla yenilenseler bile yeniden tescil edilemezler.

 ÇALINAN ARAÇLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLER

1.      Çalındığı tarihten itibaren 1 ay geçmiş olması şartıyla, araç sahibinin istemesi halinde, savcılık veya mahalli zabıtadan alınan, çalınma olayına ait belgenin eklendiği dilekçe alınır ve trafik kuruluşunca tescil kaydı silinerek vergi dairesine bilgi verilir.
2.      Araçla birlikte araca ait belgelerde çalınmış ise sahibine isteği halinde aracın kayıtlarına çalınmıştır şerhi konulduğuna dair yazı verilir.
ÇALINAN ARAÇLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLER
1. Karakoldan alınacak teslim tutanağı birlikte, Oto Hırsızlık Büro Amirliği’nden aracın bulunduğuna dair belge

2. Dilekçe

     3. Karayolları Muayene istasyonundan muayenesi yaptırılacaktır.

TİCARİDEN GAYRİ TİCARİYE VEYA GAYRİ TİCARİDEN TİCARİYE ÇEVİRME

      1.       Yeni Tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosu’ndan)

      2.       İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

      3.       Dilekçe

      4.       Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği

      5.       Gayri Ticari’ye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği

TİCARİ ARAÇLARDA REKLAM BULUNDURULMASI

       “Ticari Araçlarda Reklâm Bulundurulması Hakkındaki Yönetmelik uyarınca, şehir içinde ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapılan taksi otomobili, dolmuş otomobili, kiralık otomobil, kiralık minibüs, minibüs, otobüs ve kapalı kasa kamyonet araçları üzerine reklam yazdırılabilmesi için, reklâm şirketi, ajansı veya teşebbüs sahipleri tescil kuruluşlarına müracaat etmesi gereklidir. Yetki belgesinin düzenlenebilmesi için her bir reklam kampanyasında kullanılacak en az araç sayısının; taksi otomobillerinde 30, dolmuş, minibüs ve kamyonetlerde 20, otobüslerde 10 adet olması zorunludur. Aynı kampanya içerisinde araç yeter sayısı farklı türdeki araçlardan tamamlanabilir. Bu durumda araç toplam sayısı en az 30 adet olmak zorundadır. Aynı kampanya için yeterli araç sayısı il veya aynı ile bağlı ilçelerdeki araçlardan karşılanabilir. Bu araç sayılarından az talepler dikkate alınmaz ve yetki belgesi düzenlenmez. Devam eden bir kampanya içerisinde reklam şirketi Maliyeye ve belediyeye ilan ve reklam vergisini yatırmak şartıyla kampanyanın süresi içerisinde araç artırımına gidebilir veya araç değiştirebilir.
Tek kampanya  içerisinde bir ticari  kuruluşun  değişik  marka  ve ürünlerinin reklamı yapılabilir.
Yetki belgesi alınması esnasında reklâm şirketi, ajansı veya teşebbüs sahiplerinin bankadan alınmış 35.000 YTL’lik teminat mektubunu ibraz etmeleri gereklidir.
Yetki Belgesi tescil kuruluşunca  verilen süre  ve sadece belirtilen  tek bir reklam  için geçerlidir. Her kampanya için ayrı ayrı olmak üzere yetki belgesi alınması zorunludur. Bu belgenin düzenlenebilmesi için yetki belgesine sahip olan firmalar, reklam vermek amacıyla anlaştıkları ticari araç sahipleri veya işletenleri ile yapacakları noter sözleşmesini takiben İZİN BELGESİ (Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelik Ek-2) almak için trafik kuruluşuna müracaat eder.

İzin Belgesi müracaatı sırasında:

      1.       Reklamın mahiyetini

      2.       Reklamın süresini

      3.       Araç başına düşen reklam bedelini

      4.       Reklam bulundurulacak araçların cinslerini

      5.       Reklam bulundurulacak araçların plaka numaraları

      6.       Reklam bulundurulacak araçların sayıları

      7.      Reklam  şirketi,  ajansı   veya   teşebbüs   sahiplerinin  unvanını  belirten  noterden yapılmış sözleşmeyi ibraz etmek zorundadır.

       Ayrıca, müracaat esnasında reklam şirketi, ajansı veya teşebbüs sahipleri ile araç sahipleri veya işletenleri arasında yapılmış noter tasdikli sözleşmede yer alan araç başına düşen reklam bedelinin % 25’ine tekabül eden miktarın mal sandıklarına bütçe geliri olarak yatırıldığına dair banka dekontu ile reklam şirketinin belediyeye ödediği ilan ve reklam vergisi makbuzunun ibrazı zorunludur.
Araçların ön ve yan camları reklam alanı olarak kullanılmaz. Araçların arka camlarına ise dışarıdan bakıldığı zaman içerisi, içerden bakıldığı zaman dışarısı görünecek şekilde reklam takılabilir.
Reklamlarda yer alacak yazı, resim, sembol ve benzeri işaretler, Anayasal rejimimize, Cumhuriyete, Atatürk İlke ve İnkılâplarına, milli ve manevi değerlere, dine, ahlaka ve adaba, demokratik rejimimize, milletin ve devletin bölünmez bütünlüğüne ve Reklam Kurulu tarafından belirlenen ilkelere aykırı olamaz.”

ESUTR Giriş

E-Randevu sistemi
Saat
Hava Durumu
Takvim
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.787732.9191
Euro35.540735.6832